.

Ruud De Ridder
35 jaar Echt Antwaarps Teater in
Antwerpen

Zaterdag werd Ruud De Ridder gehuldigd op het stadhuis van Antwerpen. Eigenlijk werd het Echt Antwaarps Teater gehuldigd maar Ruud De Ridder was 35 jaar geleden de oprichter. Philip Heylen, Herman Verbaet en tal van anderen hadden niets van lovende woorden over voor De Ridder.