.
Leeuw in The Masked Singer
vrijdag 3 februari 2023

Andy Peelman: ‘Mijn kop af’

Wij vrezen het ergste voor Andy Peelman.

The Masked Singer is weer begonnen en dus is het raden naar wie er achter de maskers schuilgaat weer begonnen. Andy Peelman wist nog voor er maar één noot gezongen was al dat Leeuw Viktor Verhulst of Kobe Ilsen was. “’Mijn kop af”, reageerde hij.

Helaas Andy, geen Kobe Ilsen of Viktor Verhulst maar zo goed als zeker Maksim Stojanac. Zijn stem is superherkenbaar en ook enkele tips in het filmpjes zoals de foto van Will Tura en ‘alle 26’ wezen in de richting van #LikeMe waarin Maksim een belangrijke rol heeft.