.
News Image

Sonja Kimpen wint rechtszaak

Sonja Kimpen haalt opgelucht adem.


Een college van drie rechters spreekt Synergie volledig vrij van aanklachten van de gemeente Wommelgem. Op de zitting van 21 december 2015 heeft een college van drie rechters Synergie, Sonja Kimpen en haar gezin volledig in het gelijk gesteld. De door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige heeft vastgesteld dat de boekhouding van Synergie volledig correct en regelmatig was.

Zij gaan dan ook 100% vrijuit. De rechters oordelen dat de gemeente Wommelgem op onrechtmatige wijze een einde had gesteld aan de publieke-private samenwerking. De gemeente Wommelgem moet daarom een schadevergoeding aan Synergie betalen.Nauwelijks vier maanden na het aantreden van N-VA onder het burgermeesterschap van Frank Gys meende het college van burgemeester en schepen eenzijdig een einde aan de concessieovereenkomst met Synergie te kunnen stellen en stuurde een onjuist en voor Synergie schade verwekkend persbericht de wereld in waarin werd medegedeeld dat de gemeente het recht had het fitnesscentrum van Sonja Kimpen te sluiten.Synergie, Sonja Kimpen en haar gezin - die in 1996 de bouw van het fitnesscentrum hebben gefinanciSerd - trokken naar de rechtbank om de onjuistheid van de beweringen van de gemeente Wommelgem te laten vaststellen.

Sonja Kimpen en haar gezin zijn bijzonder opgelucht dat de waarheid na twee jaar procederen aan het licht is gekomen en dat zij eindelijk terug kunnen voluit ondernemen. Het gezin De Jonck-Kimpen kon zich in dit bijzonder somber hoofdstuk van hun leven optrekken aan de duizenden reacties en steunbetuigingen van de vele trouwe leden van het fitnesscentrum.Ook de raadsman van Synergie, Mr. Fabienne Martens, is tevreden met de uitspraak. Deze uitspraak is een sterk signaal naar alle lokale overheden die een samenwerking hebben aangegaan met private partners die de risico’s van belangrijke investeringen op zich nemen. Een overheid kan niet zomaar eenzijdig en louter omdat haar dat goed uitkomt een concessiehouder zijn rechten ontnemen. Sonja Kimpen en haar gezin nodigen Frank Gys en het schepencollege uit om sportief aan de tafel te gaan zitten teneinde verder samen aan de weg te timmeren om van de gemeente Wommelgem de gezondste gemeente van Vlaanderen te maken.


Bio van Sonja Kimpen

Meer Over:

Sonja Kimpen