.

Carry Goossens speelt hoofdrol in Zeppos

Zalige film!

Wie van ons heeft er alleen maar goede herinneringen aan Kapitein Zeppos? Ja, dat zijn de mensen die door de jeugd foutief als 'oud' omschreven worden. Volgens ons zijn dat gewoon mensen met veel levenservaring en tot die groep behoren wij ook. Kapitein Zeppos is nostalgie, zelfs in die mate dat er onlangs een filmversie verscheen met in de hoofdrol van de fantastische Carry Goossens. Ga die bekijken in de bioscoop!