.

Mega Mindy
Suikerrock in
Tienen

Mega Mindy en De Bende stonden dit jaar op de affiche van Suikerrock in Tienen. Zij brachten de allerkleinsten, maar ook de ouders aan het dansen.