.
News Image

Axl Peleman zingt voor warmste week

Axl Peleman met originele actie voor warmste week.


Axl Peleman doet veel moeite om geld in te zamelen voor de Warmste Week. Jamara is een vzw die kinderen in Ethiopië steunt zodat zij degelijk onderwijs kunnen volgen. Op zeer regelmatige basis wordt er afgereisd zodat zij de kinderen ter plaatse kunnen opvolgen en er een band ontstaat, wat motiverend werkt. Dit is de basis voor hopelijk een mooie(re) toekomst.

Concreet zorgt de vzw voor de betaling van het jaarlijkse schoolgeld, aankoop van een uniform (en het onderhoud daarvan), aankoop van schoolboeken, schoolgerief, in een enkel geval ook vervoer. Dit alles kost gemiddeld 20€ per maand per kind.​Axl Peleman, die zelf het land al heeft bezocht, engageert zich om voor de Warmste Week zoveel mogelijk kinderliedjes-op-naam in te zingen, met als titel LUISTER KLEINE ***Hoe gaat het in zijn werk? Men mailt de naam van het kindje door naar vzwjamara@gmail.com, stort 50€ + 5€ verzending op de rekening van Jamara en krijgt de CD met mooi vormgegeven tekst thuis gestuurd. Een zeer origineel geschenk, toch?


Bio van Axl Peleman

Meer Over:

Axl Peleman