.
News Image

Boete voor Q2 en MentTV

Wat hebben de zenders misdaan?
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft Q2 een boete opgelegd van 10.000 euro voor het uitzenden van een sponsorboodschap die de kijker rechtstreeks aanzette tot kopen, wat niet mag volgens het Mediadecreet. Q2 zond op 1 juli tijdens het programma The expendables een sponsorboodschap uit van het mosselaanbod bij restaurantketen Lunch Garden. De sponsorvermelding in kwestie heeft een wervend karakter en spoort de kijker rechtstreeks aan tot aankoop, stelt de VRM vast. Nochtans mag volgens het Mediadecreet een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, níét aanzetten tot consumptie. Ook MentTV wordt beboet voor aansporen tot aankopen. Daar gebeurde dat op 8 juni door een presentator tijdens het programma Reuzekeuze 10.