.
Birgit Van Mol
vrijdag 29 oktober 2021

Birgit Van Mol verduidelijkt doel Rode Neuzen Dag: “we willen die angst wegnemen”

Rode Neuzen Dag gaat weer van start!

Binnenkort is het weer zo ver, dan is het weer tijd voor ‘Rode Neuzen Dag’. Er worden weer volop geldinzamelacties opgestart en we werken toe naar de apotheose. Birgit Van Mol is al sinds 2015 ambassadeur van Rode Neuzen Dag. In Tv Familie geeft ze een woordje uitleg bij de editie van dit jaar.

“We willen dit jaar een Rode Neuzen Academy oprichten. We willen de band tussen leerkrachten en leerlingen verbeteren. Onderzoek wijst uit dat jongeren behoefte hebben aan leerkrachten die een houvast kunnen bieden.”

Birgit beseft meer dan ooit dat daar heel veel nood aan is. Zeker na het atypische jaar dat we achter de rug hebben. “Veel jongeren werden onrustig of pessimistisch van de lockdown. En het is gebleken dat leerkrachten vaak een ankerpunt voor hen zijn geweest door alles in perspectief te plaatsen en de schrik weg te nemen.”

Uit cijfers bleek dat maar liefst 1/3 van de jongeren zich slecht in hun vel voelen en daar moet iets aan worden gedaan. “En met Rode Neuzen Dag willen we daar verandering in brengen, door van leraars echte sidekicks te maken.”

Bio van Birgit Van Mol

Meer Over:

Birgit Van Mol