.
News Image

Programma Koen Wauters krijgt boete van 15.000 euro

Wie zal dat betalen?

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (22 september 2020, 18u-24u), waaronder de uitzendingen van VTM. Tijdens de onderzochte periode werd het programma ‘Snackmasters’ met Koen Wauters en Ruth Beeckmans uitgezonden. In de betroffen aflevering proberen twee Vlaamse chefs om een zo geslaagd mogelijke imitatie te maken van de bekende snack ‘Grills’. In het programma is veelvuldig productplaatsing aanwezig. ‘Grills’ wordt tijdens de aflevering veelvuldig, langdurig, prominent en op een aantrekkelijke wijze in beeld gebracht en op een louter positieve manier becommentarieerd. Zo wordt de merknaam doorheen het programma veelvuldig vermeld en zijn talrijke sequenties waarin visuele aandacht is voor het producten/of de bekende verpakking met de merkbenaming.

Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet is het toegestaan om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten. Dergelijke programma’s dienen echter wel te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 100, § 1, van het Mediadecreet. Programma’s die productplaatsing bevatten mogen onder meer niet rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen (artikel 100, § 1, 2°, van het Mediadecreet), noch mogen de producten of diensten in kwestie overmatige aandacht krijgen (artikel 100, 1, 3°, van het Mediadecreet).

De VRM besloot dat de betrokken uitzending van Snackmasters niet voldoet aan deze twee bepalingen. Er is zowel sprake van rechtstreekse aansporing tot consumptie als van overmatige aandacht. Reeds in het verleden heeft DPG Media voor vergelijkbare inbreuken een administratieve geldboete van respectievelijk 10.000 en 15.000 euro gekregen. De VRM beslist om voor deze inbreuk een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen. Die boete moet uiteraard niet door Ruth Beeckmans en Koen Wauters betaald worden, wel door VTM.