.
News Image

VTM pakt uit met De Luizenmoeder

Nieuwe comedyreeks!
De Luizenmoeder is een comedyreeks die zich afspeelt in een even bijzondere als alledaagse arena: de lagere school. Iedereen die ooit naar school is geweest, schoolgaande kinderen heeft of zelf nog op de schoolbanken zit, zal zich erin kunnen herkennen”, aldus regisseur Maarten Moerkerke (13 Geboden, De Bende van Jan De Lichte, Deadline 14/10, Deadline 25/5, Coppers,…).

Het leven om en rond de basisschool lijkt - meer dan we vermoeden - op het echte leven in de hedendaagse maatschappij, waar vaak te veel regels of (gedrags)codes gelden, waar de volwassenen zich soms als kinderen gedragen en omgekeerd.

Het doen en laten van de ouders, het schoolpersoneel en de kinderen in ‘De Luizenmoeder’ toont op een vaak hilarische, satirische en soms pijnlijke manier hoe grote thema’s en kleinmenselijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De reeks barst van de herkenbaarheid.

In ‘De Luizenmoeder’ is de school als een spiegel van de wereld: met eigen speelplaatsafspraken, verkeers- en verjaardagsfeestjesregels, hiërarchieën, hangouders, tienminutengesprekken en natuurlijk… luizenmoeders.

Door het afnemend aantal leerlingen heeft de basisschool De Akker een moeilijk jaar achter de rug, waardoor enkele onderwijzers én de conciërge ontslagen zijn. Het is nu aan de schoolleiding om in het nieuwe schooljaar een frisse start te maken.

Centraal staat Hannah (Lynn Van Royen), de mama van de 7-jarige Fleur. Als moeder van een nieuwe leerlinge probeert ze zich staande te houden in een wereld vol moedermaffia, speelplaatsregels, rigide verjaardagsprotocollen, zingende juffen, ouderparticipatie en ander leed.

De vaak ondoordachte initiatieven van de directeur (Tom Audenaert) om een nieuwe wind door de school te laten waaien, maken het er niet eenvoudiger op.

Personages:
HANNAH
Lynn Van Royen
32 jaar
Moeder van Fleur – 1ste leerjaar bij Juf Els
Gescheiden van Pieter
Kinderpsychologe
Beste eigenschap: haar engagement
Slechtste eigenschap: haar naïviteit

Heeft een hekel aan: strikte protocollen zonder ruimte voor flexibiliteit of vernieuwing
Hannah is een pas gescheiden kinderpsychologe en de moeder van de 7-jarige Fleur. Hannah is nieuw op school, en laat aanvankelijk makkelijk over zich heen lopen door de heersende ‘oudermaffia’. Wanneer Fleur luizen blijkt te hebben, wordt Hannah min of meer gedwongen de ‘vrijwilligersfunctie’ van luizenmoeder op zich te nemen, want iemand moet de luizen bij de schoolkinderen verwijderen, toch?
Al snel beheert ze ook de solidariteitspot (bedoeld voor scholieren die een extra cadeautje verdiend hebben), en werkt ze mee als groene-vingermoeder. Maar al probeert ze zich zo goed en zo snel mogelijk aan te passen, het lijkt een onmogelijke opdracht. Achter de schijnbaar eenvoudige wereld van De Akker schuilt immers een hindernissenparcours vol regels en onuitgesproken afspraken.

DIRECTEUR ERIK
Tom Audenaert
42 jaar

Vrijgezel en kinderloos
Beste eigenschap: is enthousiast, gelooft in eigen kunnen, vat vol initiatief en energie
Slechtste eigenschap: zijn vaak misplaatste humor en ondoordachte initiatieven, overschat zichzelf vaak, niet zo goed in het Engels
Heeft een hekel aan: mensen die minder enthousiast zijn dan hijzelf over zijn eigen briljante ideeën
Erik is eigenlijk leraar, maar in die rol totaal onbekwaam. Hij wil als directeur te graag laten zien dat hij rekening houdt met iedereen en politiek correct is. Uit de manier waarop blijkt echter pijnlijk dat hij overloopt van de vooroordelen. Erik verzint regelmatig nieuwe ideeën (een ‘participizza-avond’, de glansmethode, Winterklaas…) die bij het personeel geen enkele steun vinden, maar neemt nooit de verantwoordelijkheid als er door zijn toedoen dingen mislopen. Met name hulpmoeder Nancy moet het hierbij vaak ontgelden. Deze onbetaalde kracht wordt door hem voortdurend met allerlei karweitjes opgescheept en respectloos behandeld.

JUF ELS
Els Dottermans
48 jaar

Relatie met Bert, kinderloos
Juf in het 1ste leerjaar
Beste eigenschap: streng maar rechtvaardig
Slechtste eigenschap: zingt continu en niet altijd even toonvast, stresskip.
Heeft een hekel aan: ouders die het ingewikkelde huisreglement niet respecteren en zwaaiende ouders als de les al begonnen is
Juf Els is een enigszins gestreste onderwijzeres met dyscalculie. Ze gaf door omstandigheden al een tijdje les als kleuterjuf maar staat nu voor het eerst sinds lang weer voor het eerste leerjaar. Ze houdt van zingen en begint elke schooldag weinig toonvast met “Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent...”, tot grote ergernis van ouders en collega’s. Ze laat haar eigen mening duidelijk merken. Maar als iemand anders er één heeft, wijst ze die erop dat dit geen goede manier van werken is. Ze behandelt ouders net als de kinderen.

JUF CHANTAL
Katelijne Damen
58 jaar

Weduwe, kinderloos
Juf in het 6de leerjaar
Beste eigenschap: heeft tonnen ervaring, no-nonsense mentaliteit
Slechtste eigenschap: rookt (door het raam tijdens de pauze), gaat met andermans eten lopen in de leraarskamer
Heeft een hekel aan: vernieuwing
Juf Chantal geeft les in het zesde leerjaar. Door haar jarenlange ervaring beseft ze dat 'gewoon doen' al zot genoeg is. Daarom moet ze weinig hebben van de vernieuwende ideeën van de directeur en gaat ze graag haar eigen gang. Ze trekt zich niets aan van de rest en loopt demonstratief weg wanneer ze iets moet doen waar ze geen zin in heeft. Hoewel ze meestal cynisch en koud lijkt, laat ze soms ook haar gevoelige kant zien.

NANCY
Elise Bundervoet
46 jaar

Weduwe, kinderloos
Juf in het 6de leerjaar
Beste eigenschap: haar onvoorwaardelijke toewijding aan De Akker
Slechtste eigenschap: ze laat over zich heen lopen door de directeur en duldt geen concurrentie
Heeft een hekel aan: verandering en onuitgesproken gevoelens
Nancy is de voorzitter van de ouderraad, hoewel haar kinderen de school al een paar jaar hebben verlaten. Nancy vindt zichzelf onmisbaar in De Akker, maar een slippertje in het conciërgehok met directeur Erik is mogelijk de echte reden dat ze er nog steeds is. Haar inzet voor De Akker moet het gebrek aan zin in haar eigen leven maskeren. Ze betekent iets op deze school, een gevoel dat ze thuis waarschijnlijk een stuk minder heeft. Ze heeft als vrijwilligster op school het hele hiërarchische traject doorlopen, van luizenmoeder tot de hoogst haalbare vrijwilligerspositie: de ouderraad. Ze regelt ook de verzameling van de toiletrolletjes voor het knutselen, de decoraties en wordt door de directeur telkens voor zijn kar gespannen. Dit ondergaat ze meestal lijdzaam omdat Erik op een niet altijd subtiele manier misbruik maakt van haar toewijding.

RONALD
Maarten Ketels
32 jaar

Kinderloos, relatiestatus onbekend
Ex-militair en huidige schoolconciërge
Beste eigenschap: is rustig, zelfzeker en probleemoplossend
Slechtste eigenschap: is onvoorspelbaar en antiautoritair
Heeft een hekel aan: vechten en ruzie
Ronald is de nieuwe conciërge. Een ex-militair, die lijdt aan posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij wordt door Erik aangenomen omdat de school voor hem subsidiegeld opstrijkt, al zal de directeur dat natuurlijk niet met zoveel woorden zeggen. Ronald heeft de slechtst betaalde job, maar doorziet alles en is een baken van rust. Hij kan mensen makkelijk naar zijn hand zetten en lost op die manier veel problemen op. Dat zorgt voor de nodige wrevel bij Erik, die achter de PTSS van Ronald, een extreem traumatisch oorlogsverleden vermoedt. Ondanks zijn mysterieuze verleden en zijn, verder onbenoemde, psychologische problemen lijkt hij over de grootste dosis gezond verstand te beschikken.

MEL
Ikram Aoulad
35 jaar

Moeder van Shanaya – 1ste leerjaar bij Juf Els
Gehuwd met Mehmet
Fulltime huisvrouw
Beste eigenschap: is eerlijk en neemt geen blad voor de mond
Slechtste eigenschap: deinst er niet voor terug uit te dagen en voor commotie te zorgen
Heeft een hekel aan: de overdreven politieke correctheid van Erik
Mel, afkorting van Melanie, is fulltime huisvrouw. Ze heeft een opleiding Mode en Kleding gedaan, is getrouwd met Mehmet en heeft een Turkse achtergrond. Kim, de mama van een klasgenootje van Shanaya, is haar beste vriendin.

KIM
Hélène Devos
33 jaar

Moeder van Youendi – 1ste leerjaar bij Juf Els
Relatiestatus onduidelijk
Beste eigenschap: is eerlijk en een echte moederkloek
Slechtste eigenschap: is een beetje dom en naïef
Heeft een hekel aan: directeur Erik
Kim, afkorting voor Kimberley, is de mama van Youendi, prominent aanwezig op school en onafscheidelijk van andere mama Mel. Ze heeft een oogje op Kenneth, de vader van Rita, van wie ze hoopt dat hij geen fulltime homo is (wat hij soms lijkt te suggereren).

ANGELIQUE
Isabelle Van Hecke
37 jaar

Moeder van Joëlle – 1ste leerjaar bij Juf Els
Gehuwd met Ronnie
Runt met haar man een traiteurszaak
Beste eigenschap: steekt de school regelmatig een centje toe
Slechtste eigenschap: is grofgebekt
Heeft een hekel aan: zone 30, bakfietsen en zingende juffen
Angelique is rijk, grofgebekt, asociaal en doet er alles aan om haar kind teleurstellingen te besparen. Omdat ze de school geld toestopt bij tombola's en mee zorgt voor de levende kerststal, eigent ze zichzelf het recht toe om zich te bemoeien met bepaalde aspecten van het beleid en het leerplan. Zo heeft ze uitgesproken meningen over seksuele voorlichting, wc-rolletjes en zone 30. Ze weet - of denkt tenminste - wat het best is voor haar kind en pakt haar denkbeeldige bezem erbij wanneer een uitdaging zich voordoet voor haar dochter. Vegen, vegen, vegen, zodat haar hartendief niet tegen een nieuwe of moeilijke situatie hoeft te botsen.
KAREL

Steven Beersmans
34 jaar

Vader van Maledive (1ste leerjaar bij Juf Els) en Filippien (5de leerjaar)
Samenwonend met Ine
Huisman
Beste eigenschap: bakt als de beste speltbrood en is erg geëngageerd
Slechtste eigenschap: heeft opdringerige meningen en een overdreven kennis van het schoolreglement
Heeft een hekel aan: ouderwetse en vastgeroeste opvattingen
Hypercorrecte Karel is de luizenvader van groep drie, en vader van Maledive en Filippien. In de opvoeding zijn Karel en zijn vrouw open over seks en wordt er veel aandacht besteed aan het milieu, een levenshouding die hij te pas en te onpas luid verkondigt en verdedigt.

YOURI EN KENNETH
David Cantens en Malik Mohammed
33 en 35 jaar

Adoptievaders van Rita – 1ste leerjaar bij Juf Els
Al 10 jaar een koppel
Beste eigenschap: zijn tolerant en open-minded. Passen zich, als nieuwe ouders, zeer snel aan.
Slechtste eigenschap: zijn niet zo diplomatisch, roddelen nog meer dan de moeders en als ze kunnen stoken, zullen ze het niet laten.
Heeft een hekel aan: moeders die zich niet aan de afspraken houden
Youri en Kenneth zijn de vaders van adoptiekind Rita. Kenneth is zwart en wordt daardoor meer dan eens geconfronteerd met raciale stereotyperingen of juist overdreven politieke correctheid die ze meestal heel verwonderd incasseren.

De Luizenmoeder, vanaf woensdag 9 januari elke woensdag om 20.35 op VTM.